Hållbarhet

Hållbarhet hos Lundbergs Kött Fisk Fågel 


Vi på Lundbergs Kött Fisk Fågel är djupt engagerade i att driva en hållbar köttgrossistverksamhet som beaktar både miljö och samhälle.


Vi strävar efter att följa de mest centrala aspekterna av hållbarhetsprinciper:


Hållbart inköp: Vi väljer omsorgsfullt våra leverantörer med en stark inriktning på hållbarhet. Detta inkluderar producenter som upprätthåller höga normer för djurvälfärd och miljöpåverkan. Vårt mål är att kunna erbjuda ekologiska, närproducerade och certifierade produkter.


Matsvinn: Att reducera matsvinn är en prioritet genom hela vår försörjningskedja. Det innebär att vi noggrant hanterar våra lagernivåer och följer bäst-före-datum för att minimera onödigt avfall. Eventuellt överskott doneras till välgörenhetsorganisationer.


Energi- och resurseffektivitet: Vi fokuserar på att optimera vår energiförbrukning och arbetar för att minimera vår klimatpåverkan. Detta inkluderar användning av energieffektiv belysning och utrustning samt effektiv temperaturreglering i våra kyl- och frysanläggningar.


Transport och logistik: Vi optimerar leveransrutter för att minska bränsleförbrukning och utsläpp från våra transportfordon. Vi överväger även alternativa bränslen och transportmetoder med lägre miljöpåverkan.


Återvinning och avfallshantering: Vi ser till att våra material sorteras och återanvänds i så stor utsträckning som möjligt. Dessutom hanterar vi avfall effektivt och följer en miljövänlig avfallsplan.


Hållbarhetscertifieringar: Vi strävar efter att uppnå och upprätthålla hållbarhetscertifieringar som tydligt visar att vi aktivt arbetar för att minimera vår påverkan på miljön och samhället.


Engagemang och ansvar: Vi uppmuntrar våra medarbetare att engagera sig i våra hållbarhetsinitiativ och informerar dem om fördelarna med hållbara produkter och metoder.


Dessa är några av de centrala åtgärder vi vidtar för att säkerställa att vår verksamhet är hållbar och ansvarig. Vi är stolta över vårt arbete för att minimera vår påverkan på miljön samtidigt som vi erbjuder högkvalitativa produkter och service till våra kunder.

Certifikation

IP-Livsmedel

EU:Eko

ASC

MSC

unsplash